Pacyfikacja WOSP – 2 grudnia 1081

Pacyfikacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie była najbardziej spektakularną manifestacją siły komunistycznej władzy, kilka dni przed w prowadzeniem stanu wojennego. Wiece na WOSP zaczęły się dokładnie 36 lat temu, 18 listopada 1981 roku. Studenci i cześć kadry nauczycielskiej domagali się objęcia uczelni ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie ustawą o szkołach wojskowych (obawiali się aby nie wykorzystywano ich do tłumienia protestów społecznych, jak miało to miejsce w 1968 roku). Jednak władza nie chciała słyszeć o takim rozwiązaniu, działalność „Solidarności” w WOSP uznała za zagrożenie jej zaplecza siłowego i wysłała do szkoły pożarnictwa ZOMO. W akcji wykorzystano nawet śmigłowiec bojowy do desantu z powietrza, a cała akcja była filmowana i pokazywana w telewizji. Ewidentnie chodziło o zastraszenie społeczeństwa, w dużym stopniu się to udało. Powszechnie było przekonaniu wyrażane smutnym stwierdzeniem: „Dzisiaj szkoła pożarnictwa – jutro cała Polska” Był 2 grudnia 1981 roku. 11 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Inne wspomnienia stanu wojennego w naszych następnych postach, a przypomnienie klimatu, bohaterów i ofiar stanu wojennego w czasie Białołęckiego Biegu Wolności. Zapraszamy do zapisów https://biegwolnosci.waw.pl/zapisy/