PARTNER naszym partnerem

Już od pierwszej edycji Białołęckiego Biegu Wolności jednym z naszych najważniejszych partnerów jest firma… PARTNER, oferująca szeroki zakres usług komunalnych: wywóz nieczystości komunalnych, wywóz gruzu, śmieci i odpadów komunalnych. Partner opiekuje się również naszymi ulicami i to zarówno o w lecie, jak i w zimie, dbając o przejezdność dróg w okresie największych opadów śniegu, oraz czyszcząc mechanicznie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dzięki firmie Partner w mieście żyje się lepiej.
http://www.partner-apelski.pl