Świadczenia

W ramach opłaty startowej uczestnik wydarzenia otrzyma:

  1. imienny numer startowy
  2. pamiątkowy medal
  3. upominek z logo Dzielnicy Warszawa – Białołęka
Medal Biegu 2020