Chipy do pomiaru czasu

Zapomniane chipy należy odesłać pod ares: 

KAELMO
ul Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz