Stan wojenny- zdusić wolność

Stan Wojenny, wprowadzony przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego 13 grudnia 1981 roku, oficjalnie z powodu  pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju (m.in. brak zaopatrzenia w sklepach), potrwał do 22 lipca 1983 roku (19 grudnia 1982 został zawieszony). Na ulicach miast pojawiło się ok. 70 tys. żołnierzy, ok. 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów i 1900 wozów bojowych, które – w faktycznym zamierzeniu władz – miały zdusić niezależne, wrogie komunistycznej władzy ruchy związkowe i rewolucyjne. W ramach operacji „Jodła” zostało internowanych 9736 osób w tym 3173 już pierwszej nocy.

Stan wojenny dotknął silnie całe społeczeństwo. Nawet jak na realia PRL, „komfort życia” w tym okresie stał się jeszcze mniejszy; w godzinach od 22 do 6 rano obowiązywała godzina milicyjna. W nocy z 12 na 13 grudnia w ramach operacji „Azalia” wyłączono telefony, opanowano budynki radia i telewizji. Cenzurze zaczęły podlegać listy i przesyłki pocztowe. Obowiązywał zakaz opuszczania stałego miejsca pobytu.