Stan wojenny. Wprowadzenie

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku, sytuacja w kraju zmieniła się drastycznie. Stan wojenny był stanem nadzwyczajnym, który ograniczał prawa obywatelskie, wprowadzał cenzurę, zawieszano niektóre swobody obywatelskie, a także dochodziło do licznych aresztowań działaczy opozycyjnych.

W tym kontekście, również w Białołęce, jak i w innych miejscach w Polsce, pojawiły się trudności związane z ograniczeniem swobód obywatelskich, działalnością opozycyjną oraz kontroli ze strony władz. Lokalna społeczność mogła odczuć skutki stanu wojennego poprzez zaostrzenie kontroli nad działalnością społeczną, aresztowania aktywistów, cenzurę i ogólne pogorszenie warunków życia publicznego.

Władze Stanu Wojennego internowały na Białołęce ponad 600 opozycjonistów, m.in. Bronisława Komorowskiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Henryka Wujca, Karola Modzelewskiego,  Janusza Onyszkiewicza, Jana Rulewskiego, Tomasza Jastruna i wielu innych.

Należy jednak pamiętać, że informacje na temat konkretnych wydarzeń w Białołęce po wprowadzeniu stanu wojennego mogą być dostępne w lokalnych archiwach, dokumentach społeczności lokalnej, lub w relacjach świadków tamtych wydarzeń.

Białołęcki Bieg Wolności jest próbą ocalenia od zapomnienia tamtych tragicznych wydarzeń. Więcej informacji o biegu oraz historii polskiej drogi do wolności możecie szukać w innych wpisach.